REGULAMINY

KARTA ZGŁOSZENIOWA ORAZ REGULAMIN ZAJĘĆ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBcHw4NAhxRt2EumcbGbcErFb1-LzMFk9yz33eZmA82uYaUQ/viewform?usp=sf_linkRegulamin Basenu Rekreacyjnego

 1. Każdy użytkownik basenu rekreacyjnego mieszczącego się w Sulejówku przy ul. Drobiarskiej 56, zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu Pływalni.
 2. Basen przystosowany jest dla dzieci od 3. miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych.
 3. Za rzeczy pozostawione przez uczestnika zajęć na terenie obiektu, ECRiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Obowiązującym strojem na zajęciach jest: czepek kąpielowy, zmienione czyste obuwie basenowe. Dla dziewczynek – jednoczęściowy kostium kąpielowy, dla chłopców – kąpielówki ściśle przylegające do ciała, bez kieszeni. Dzieci do lat 3 oraz niekontrolujące potrzeb fizjologicznych (w tym dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności lub z opinią o WWR) mogą przebywać w wodzie w specjalnej pielusze do pływania oraz założonymi na nią specjalnymi majtkami neopronowymi ze ścisłymi nogawkami. 
 5. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do strefy basenowej w okryciu wierzchnim i w butach. W strefie basenowej mogą przebywać wyłącznie osoby, które mają opłacone lekcje/pływanie rekreacyjne.
 6. Basen jest monitorowany w sposób ciągły w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i ich mienia znajdującego się na terenie obiektu. Użytkownicy wyrażają zgodę na monitorowanie własnego pobytu w obiekcie oraz wykorzystywanie materiałów filmowych w kwestiach spornych dotyczących np. uregulowania płatności za korzystanie z zajęć nauki pływania.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone z jego winy powstałe w czasie trwania zajęć oraz zobowiązany jest do ich naprawienia w sposób określony przepisami prawa lub pokrycia kosztów ich naprawy z własnych środków. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 8. Każdy Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić ratownika lub innych pracowników obiektu o zaistnieniu wszelkich sytuacji stwarzających realne zagrożenie dla Użytkowników.
 9. Jednocześnie w wodzie może przebywać max. 20 osób.
 10. Użytkownicy znajdujący się na terenie basenu są zobowiązani do bezwzględnego podporządkowania się nakazom ratownika, instruktora oraz innych pracowników obiektu.
 11. Kierownik obiektu uprawniony jest do wydania trwałej lub tymczasowej odmowy świadczenia usług Użytkownikom, którzy postępują wbrew postanowieniom Regulaminu.
 12. Kierownik obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z basenu w przypadku zaistnienia nagłej konieczności, w szczególności w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Użytkowników.