CENNIK

ZajęciaCena
Nauka pływania zajęcia grupowe (czas trwania zajęć: 45 min)
a) opłata miesięczna45 zł x ilość zajęć w miesiącu
b) opłata semestralna 40 zł x ilość zajęć w semestrze
c) pojedyncze wejście45 zł
Lekcje indywidualne (czas trwania zajęć 30 min)
a) jedno dziecko60 zł
b) dwoje dzieci100 zł
c) rehabilitacja w wodzie/aquaterapia 80 zł
Rodzic + dziecko (czas trwania zajęć: 30 min)
a) karnet 10 wejść na zajęcia grupowe 400 zł
b) zajęcia indywidualne 60 zł
Wejścia rekreacyjne (pobyt w wodzie: 60 min)
a) wejście osoby dorosłej 20 zł
b) bilet rodzinny ( rodzic + dziecko)36 zł
c) dopłata za kolejne dziecko do biletu rodzinnego15 zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Wejścia rekreacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku,
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Pobyt w wodzie możliwy jest w godzinach 8:00 – 14:00