CENNIK

Zajęcia Cena
Nauka pływania zajęcia grupowe (czas trwania zajęć: 45 min)
a) opłata miesięczna 50 zł x ilość zajęć w miesiącu
b) pojedyncze wejście 55 zł
   
Lekcje indywidualne (czas trwania zajęć 30 min)
a) jedno dziecko 75 zł
b) dwoje dzieci 65 zł/dziecko

c) rehabilitacja w wodzie 30 min. /45 min.

d) metoda halliwick

100/ 140 zł

90 zł

 

Rodzic + dziecko (czas trwania zajęć: 30 min)
a) pojedyncze wejście na zajęcia grupowe 55 zł
b) zajęcia indywidualne 100 zł
Wejścia rekreacyjne (pobyt w wodzie: 60 min)
a) wejście osoby dorosłej 20 zł
b) bilet rodzinny ( rodzic + dziecko) 36 zł
c) dopłata za kolejne dziecko do biletu rodzinnego 15 zł
Każda kolejna rozpoczęta godzina skutkuje naliczeniem dodatkowej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
Wejścia rekreacyjne odbywają się od poniedziałku do piątku,
po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym.
Pobyt w wodzie możliwy jest w godzinach 8:00 – 14:00

8